Category Archives: Uncategorized

Hoofdpijn en migraine

Niet alleen volwassen kennen het verschijnsel, ook kinderen kunnen hoofdpijn hebben. Sommige hoofdpijnen zijn licht en niet van lange duur, andere zijn chronisch. De pijn kan plaatselijk gevoeld worden, bijvoorbeeld bij de slapen, in het voor- of achterhoofd, boven een van de ogen of in het hele hoofd. Men moet hoofdpijn niet als ziekte beschouwen, maar als een symptoom ervan. Hoofdpijn is namelijk een natuurlijk signaal. Een signaal, dat er ergens in uw lichaam iets mis is. Dus als uw hoofdpijn doet komt dit doordat er iets aan de hand is, misschien zelfs iets ernstigs. Uw lichaam geeft u een signaal zodat iets kunt ondernemen om de oorzaak van de hoofdpijn weg te nemen, voordat de problemen ernstiger worden.

In onze maatschappij wordt bij de minste pijn al snel naar medicijnen gegrepen. Maar elke pijn – van welke aard dan ook – is een natuurlijk waarschuwing, precies zoals een sirene bij brand. Duidelijk is dat men door het afzetten van de sirene de brand niet blust. De oorzaak van hoofdpijn kan dus niet worden weggenomen door het nemen van pijnstillers. Pijnstillers genezen niet. Medicijnen tegen hoofdpijn onderdrukken en verdoezelen het probleem. De pijn mag dan weg zijn, maar de oorzaak is nog niet weggenomen.

De behandeling van de hoofdpijn hangt af van de oorzaak. Een hoofdpijn die voorkomt uit visuele problemen kan vaak door een bril verholpen worden. Een hoofdpijn die veroorzaakt wordt door een infectie aan de sinussen of de oren, wordt vaak verlicht als de infectie afneemt. Er zijn veel oorzaken voor hoofdpijn, sinusproblemen, hoge bloeddruk, tandproblemen, oogproblemen, nier-of spijsverteringsproblemen, meningitis (hersenvliesontsteking), lumbale punctie, alcohol, drugs, zenuwirritaties (vanwege afwijkingen in de wervelkolom) en in zeldzame gevallen een gezwel in de hersenen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de meest voorkomende oorzaak van de hoofdpijn bij de halswervels en hun zenuwen ligt. De zeven halswervels kunnen gefixeerd raken door overmatige lichamelijke en/of emotionele spanning en zoals een auto-ongelijk (whiplash), een val, een slechte houding en stress.

Het gevolg is een irritatie van de zenuwen en verkramping van de spieren. Vervolgens kan er een kleine vernauwing ontstaan in de bloedvaten die de hersenen van zuurstof voorzien.

Spanningshoofdpijn

De meest voorkomense hoofdpijn wordt spanningshoofdpijn of “stress”-hoofdpijn genoemd. Deze hoofdpijn omvat negentig procent van alle hoofdpijnen. Ondanks het feit, dat stress en vermoeidheid deze soort hoofdpijn kunnen verergeren u het ontstaan van de pijn kunnen veroorzaken, is de oorzaak van spanningshoofdpijn meestal een geblokkeerde wervel. Deze blokkade kan een zenuw in de wervelkolom irriteren, zodat dit gespannen spieren en constante pijn, die een spanningshoofdpijn met zich meebrengt, veroorzaakt.

De ontwikkeling (opbouw) van spanningshoofdpijn

 1. Een langdurige slechte houding of wervelkolombeschadigingen kunnen leiden tot blokkades, die erger worden door stress of
 2. angst, frustratie, zorgen over uw baan of privéleven en zelfs de onweerstaanbare drang problemen of stress- voile situaties te vermijden, in plaats van er mee om te leren gaan, kunnen bijdragen aan spierspanningen en spanningshoofdpijnen. Zelfs sommige symptomen van onderdrukking van stress zoals tandknarsen en kaakklem, kunnen spanningshoofdpijnen veroorzaken.
 3. Een geblokkeerde wervel irriteert een ruggemergszenuw, die een waarschuwingssignaal aan de omliggende nekspieren stuurt.
 4. De nekspieren spannen zich (spasmen) om de geblokkeerde wervel te beschermen. Hierdoor worden de onderliggende zenuwen in de nek geïrriteerd.
 5. Deze geïrriteerde zenuwen sturen waarschuwingssignalen naar de spieren in uw hoofd. Als reactie hierop spannen de spieren zich plotseling aan.
 6. Deze gespannen spieren creëren een kettingreactie van spasmen, pijn als een bal rond uw hoofd. Het gevolg, spanningshoofdpijn.

 

Vaathoofdpijn

Migraine en clusterhoofdpijn worden ook wel vaathoofdpijn genoemd, omdat ze terug te voeren zijn op het zwellen van de vaten, die de schedel en hersenen van bloed voorzien.

Deze bloedvatenverwijdering resulteert in een stekende, kloppende (op het ritme van het hart) pijn.

Migraine: Een migraineaanval begint soms met hallucinatie, aura’s genaamd, ontstaan doordat de bloedvaten naar de hersenen stevig samentrekken. Als de bloedvaten later plotseling drastisch uitzetten, veroorzaakt dit een kwellende, bonzende hoofdpijn die minuten tot dagen kan duren. Een aantal veel voorkomende symptomen zijn:

 • De pijn verschijnt meestal aan een kant van het hoofd.
 • Misselijk en overgeven.
 • Het kloppende gevoel gaat uiteindelijk over in doffe gelijkblijvende pijn.

Migraine begint met blokkades in de wervelkolom die de bloeddoorstroom naar uw hoofd beperken of een ruggemergszenuw irriteren. Deze zenuw-irritatie stuurt uw autonome zenuwstelsel in de war dat de onbewuste functies, zoals het vernauwen of uitzetten van de bloedvaten, controleert. Voedsel, dat de bloedvaten vernauwt (vasoconstricties) of doet uitzetten (vasodilatators), kan ook de oorzaak voor migraine zijn.

 

De ontwikkeling (opbouw) van vaathoofdpijn, zoals migraine

 1. Een langdurige slechte houding of wervelkolom-beschadigingen kunnen leiden tot blokkades, die erger worden door stress.
 2. Een geblokkeerde wervel kan druk uitoefenen op de bloedvaten in uw nek. Ook kan deze wervel een ruggemergszenuw irriteren, die vervolgens waarschuwingssignalen aan de autonome zenuwen afgeeft.
 3. Als een bloedvat onde druk staat kan de bloedtoevoer naar uw hoofd afnemen. Als een ruggemergszenuw geïrriteerd is, zullen de autonome zenuwen de bloedvaten vernauwen, waardoor ook de bloeddoor stroming afneemt.
 4. De bloedvaten in uw hoofd zetten uit om de afname van de bloedtoevoer te compenseren. Deze plotselinge verwijdering irriteert de omliggende zenuwen. Met als gevolg, de kloppende pijn van een migraine­ hoofdpijn.

Clusterhoofdpijn: Een ander type vaathoofdpijn, is de clusterhoofdpijn. Deze komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Zoals de naam al aan geeft, komt deze hoofdpijn in clusters. Elke hoofdpijn kan tien minuten tot drie uur duren en maximaal acht keer per dag opkomen. Dit patroon kan weken of maanden duren om dan voor langere tijd te stoppen of nooit meer te verschijnen. De pijn zit altijd aan een kant van het hoofd en wordt heviger dan bij de ergste migraineaanval.

Clusterhoofdpijnen zijn zeldzaam en komen vaak voor bij stevige rokers en drinkers.

Let op een juiste lichaamshouding.

Probeer stresssituaties te vermijden of leer er op een gezonde manier mee om te gaan.

Neem de tijd om te ontspannen.

Ga een blokje om of maak een stevige wandeling. Vermijd oververmoeidheid en uitputting.

Sport regelmatig om de bloedcirculatie te bevorderen. Vermijd te veel ofte weinig slaap.

Slaap niet op uw buik.

Onderbreek uw werk regelmatig met staan- of looppauzes.

Wanneer uw hoofdpijn te maken heeft met bepaalde voedselproducten, eet dan zelfs de kleinste hoeveel­ heden niet (de meest bekende voedselallergieën zijn die voor chocolade, kaas, wijn, koffie, noten en citrusvruchten).

Ontspan uw ogen en zorg ervoor dat u goed licht heeft. Kijk geen TV in bed.

Uw chiropractor kan, door middel van chiropractische manipulatie van de nek, uw pijn verzachten en u adviseren hoe u in de toekomst de hoofdpijn kunt vermijden. Tijdens het eerste onderzoek zal een compleet chiropractische onderzoek plaatsvinden.

Uit dit onderzoek zal blijken of een blokkade in de wervelkolom de boosdoener is en de zenuw­ en spierwerking en de bloeddoorstroming verstoort. Als de chiropractor van oordeel is, dat u gebaat bent bij zijn hulp, zal hij u chiropractische behandeling adviseren.

Zo nodig volgt een doorverwijzing naar andere specialist. De chiropractische behandeling is erop gericht een foutive beweeglijkheid van de rug- en nekwervels te verbeteren en daarmee de zenuwfunctie en bloed­doorstroming te herstellen. Afwijkingen in de wervelkolom kunnen uw zenuwen beschadigen, ontstekingen in het weefsel, spierspanningen en spierknopen tot gevolg hebben, uw lichaam verzwakken en vermoeidheid veroorzaken.

Een enquête onder 870 hoofdpijnpatiënten toonde aan, dat de pijn sterk verminder was nadat zij chiropractische behandelingen hadden ondergaan. Bij 85% van de vrouwelijke en 50% van de mannelijke migrainelijders was de pijn totaal verdwenen of sterk verminderd. Bij degenen die leden aan klassieke migraine lag dit percentage nog hoger, respectievelijk 78% en 75%.

Aan de Universiteit in Odense te Denenmarken, werd een onderzoek gedaan naar personen die regelmatig aan cerviciale hoofdpijn leden (hoofdpijn met zijn oorsprong in de nek). In de chiropractiegroep daalde het medicijngebruik met 36%. Het aantal hoofdpijnuren per dag daalde bij de groep met 69% uiteindelijk daalde de intensiteit van de hoofdpijn per episode met 36% in de chiropractie-schegroep.

Conclusie: wervelkolommanipulatie uitgevoerd door een chiropractor heeft een significant effect bij cervicale hoofdpijn.

Een andere studie naar zesduizend langdurige (twee tot vijfentwintigjaar) hoofdpijnlijders onthulde, dat beschadigingen aan de nek (whiplash, ongevallen) de meest belangrijke factoren in de oorzaak voor hoofdpijn zijn.

Een afbeelding van een vrouw die haar neus snuit. Sinuspijn en ziekte is gekoppeld aan aandoeningen zoals astma, bronchitis en emfyseem.

Astma, bronchitis en emfyseem

Een astmatische aanval

Tijdens een astmatische aanval zwellen, verkrampen en vullen de bronchi zich met slijm. Mensen die aan astma lijden hebben het gevoel alsof zij worden gewurgd; ze hebben moeite met ademhalen en als hun longen zich uiteindelijk met lucht vullen, zit de lucht vaak vast achter het slijm waardoor ze nauwelijks kunnen uitademen!

Een astmatische aanval kan enkele minuten tot enkele uren aanhouden en de verschillen in hevigheid zijn groot. Bij sommige patiënten gaat het gevecht van piepen, hijgen en naar adem snakken onafgebroken, in meer of mindere mate door. Bij mensen die reeds lange tijd aan astma lijden, ontstaan door verschillende allergische reacties, maar ook door emotionele stress, fysieke inspanning of irritaties, zoals sigarettenrook.

Astma is in het verleden nooit een ziekte geweest waar mensen aan overleden: medische volkswijsheden vertelden, dat kinderen niet doodgingen aan astma. Maar sinds 1960 worden er wel astma-doden onder jonge mensen geregistreerd. Astma is op dit moment een van de leidende chronische ziekten onder kinderen.

Hoe kan dit? Voor veel wetenschappers is dit een raadsel, maar de toename wordt in verband gebracht met de vaccinaties in onze kinderjaren.

Bronchitis

Bij bronchitis is er een verhoogde slijmafscheiding in de luchtpijp (trachea) en de luchtpijpvertakkingen, welke een slijmachtige hoest, de zogenaamde rokershoest, veroorzaakt. We noemen deze hoest ook wel rokershoest, omdat het roken van sigaretten de meest belangrijke oorzaak voor deze aandoening is. Bij niet-rokende volwassenen komt bronchitis zelden voor en wordt het meestal met een allergie in verband gebracht. (Bronchitis komt het meeste voor bij kinderen waarvan de ouders roken). Het stadium van de rokershoest staat bij bronchitis bekend als eenvoudige chronische bronchitis.

Deze kan zich ontwikkelen tot een chronische bronchitis of een chronische obstructieve bronchitis.

Emfyseem

Een emfyseem wordt vaak geassocieerd met jarenlang roken. Veel van de fijnere luchtpijpvertakkingen (bronchiolus) raken verstopt en de long zelf wordt aangetast. De longinhoud neemt af, tot minder dan een kwart van de normale longinhoud. Met een verminderde longcapaciteit krijgt het bloed minder zuurstof, waardoor een verhoogde bloeddruk kan ontstaan. Dit leidt tot een overbelasting van de rechterkant van het hart, wat een hartaanval of hartritmestoornissen kan veroorzaken.

Mensen met een chronische emfyseem kunnen jaren lijden aan ernstige ademnood (hypoxie) en een teveel aan kooldioxide in het bloed (hypercapnie). Deze condities veroorzaken loomheid, spierverzwakking, het verzwakken van de mentale functies en in hele ernstige gevallen een langzame dood.

De traditionele medische aanpak

De standaard medische aanpak kent geen genezing voor astma, bronchitis of emfyseem. Aan de patiënten wordt verteld fysieke en emotionele irritaties te mijden en door middel van cortison en bronchodilator inhalers wordt er tijdelijk verlichting gegeven. Deze medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen hebben en verslavend werken.

Jammer genoeg wordt veelvuldig gebruik van een medicijn tegen astma (Beta agonist en Theofylline), in verband gebracht met een groter risico dood te gaan aan deze ziekte.

Alhoewel dit niet het meest makkelijk te volgen advies is, is stoppen met roken het beste voor mensen met een chronische bronchitis. Voor bepaalde soorten bronchitis, kan antibioticakuur worden voorgeschreven.

Behandelingen voor emfyseem zijn onder andere: het verwijderen van irritaties, behandeling van de infectie, bronchiëndilatoren, het bevochtigen van de in te ademen lucht, zuurstoftherapie en het verwijderen van obstructief weefsel.

Veel mensen met een kwaal aan de luchtwegen voelen zich een leven lang veroordeeld tot medicijnen, zonder de aandoening ooit kwijt te raken.

De chiropractische aanpak

Het primaire doe! van Chiropractie is het verwijderen van blokkades of zenuwstress. Chiropractoren zorgen eerder voor de persoon met de ziekte, dan voor de ziekte in de persoon.

Een Chiropractor zal het centraal zenuwstelsel en de wervelblokkades corrigeren. De chiropractische behandelingen verbeteren de functie van de organen, door de zenuwfunctie te herstellen, wat weer resulteert in symptomatische verbetering bij astma- en bronchitispatiënten.

In de verschillende studies ontdekten wetenschappers, dat chiropractische behandelingen de ademhalingsorganen en de mobiliteit van de borst meer stimuleren dan de conventionele medische behandelingen met medicijnen, zoals cortison en bronchiëndilatoren. Verschillende symptomen, bij een abnormaal functionerende ademhalingsorgaan, kunnen klinisch verbeteren met Chiropractie.

Zenuwcontrole

De primaire spier om adem te kunnen halen heet diafragma (middenrif). De middenrifzenuw (C3, C4, C5 nekzenuw) prikkelt het middenrif. Als de toevoer van de zenuw word geblokkeerd, door bijvoorbeeld een blokkade in de nek, verzwakt het middenrif en wordt het ademen bemoeilijkt. Aanvullende spieren zoals de sternocleidomastoid (deze loopt van het borstbeen naar de hals), de trapezius (monniks-kapspier), de scalenus (de vier schuine halsspieren) en de pectorals (borstspieren) treden in werking om het middenrif te assisteren gedurende een periode van grote krachtsinspanning, lichaamsbeweging of tijdens ernstige ademhalingsklachten en ziekten. Al deze spieren hebben aanvoer van de zenuwen nodig om te kunnen functioneren.

Blokkades die de normale zenuwtoevoer belemmeren, kunnen een disbalans in de spieren veroorzaken, wat tot een zwakker ademhalingssysteem kan leiden. Het herstellen van de zenuwtoevoer, door een blokkade in de wervels te corrigeren, verbetert niet alleen de spierkracht, maar ook de algemene lichaamsfuncties.

Onderzoek

Er bestaat een uitgebreide documentatie over de sterke connectie tussen de wervelkolom, het centrale zenuw­ stelsel en de ademhalingsorganen. Al in 1921 deed H. Winsor, arts, een autopsie bij zeventig mensen met klachten aan de luchtwegen, en vond bij alle zeventig gevallen een afwijking in de wervelkolom. Een interessante studie onthulde dat er onder de kinderen die bij een Chiropractor onder behandeling waren een veel lager aantal aan astma leed, dan onder de kinderen die bij een kinderarts in behandeling waren.

In een studie naar volwassenen met ademhalingsproblemen, bleek dat de longinhoud groter werd na een aantal chiropractische behandelingen. Een beroemde wetenschapper schreef:

Bij astma is de mechanische factor (een blokkade in de wervelkolom) zo belangrijk, dat de symptomen aanhou­ den totdat deze mechanische factor is gecorrigeerd. Een latere studie van hondervijfentachtig mannen en zevenentachtig vrouwen laat zien, dat met chiropractische zorg de functie van de ademhalingsorganen verbetert. In een studie over patiënten die aan een longaandoening leden (inclusief bronchitis en emfyseem), werd aangetoond dat bij negentig procent van de patiënten een vooruitgang werd geboekt na chiropractische zorg. In een andere studie ontdekten wetenschap­ pers, dat chiropractische zorg betere resultaten in de ademhalingsfunctie en mobiliteit van de borst boekt, dan de conventionele medische aanpak, zoals cortison en bronchiëndilatoren.

De conclusie

Mensen met astma, bronchitis, emfyseem of andere chronische longaandoeningen moeten zich er van verzekeren, dat hun longen en bronchi ononderbroken zenuwcommunicatie met de wervelkolom hebben.

Chiropractie kan mensen van Ruggengraat Zenuw stress afbelpen, waardoor zij niet gedoemd zijn een Leven lang medicijnen te slikken voor hun “ongeneeslijke” aandoening.

Astma, bronchitis en emfyseem | De Ruggesteun