img-0 Dutchimg-1 English

Privacy Verklaring

Chiropractie de Ruggesteun , gevestigd aan Klaroenstraat 2, 2287 CK te Rijswijk, en Kiekendiefstraat 17, 2496 RP te Den Haag , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Chiropractie de Ruggesteun gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Als u gebruik maakt van diensten van Chiropractie de Ruggesteun dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de balie-assistente, chiropractor of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Voor en Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN (ook wettelijk verplicht voor de verzekeraar)
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Chiropractie de Ruggesteun heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijke behandeling / protocol te kunnen geven.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren
 • Verwerken van persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn door zorgverzekeraars.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Chiropractie de Ruggesteun bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Chiropractie de Ruggesteun zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Chiropractie de Ruggesteun heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht (i.e. Zorgmail).

Chiropractie de Ruggesteun zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een beveiligde ICT platform Crossuite om jouw gegevens veilig op te bergen. We maken ook gebruik van een iDXA via General Electric, en Myovision scans, allebei met beveiligde ICT platforms. Met deze organisaties heeft Chiropractie de Ruggesteun een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Chiropractie de Ruggesteun blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deruggesteun.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Chiropractie de Ruggesteun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 070-3945614 of via info@deruggesteun.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Chiropractie de Ruggesteun, dan kunt u contact opnemen via 070-3945614 of via info@deruggesteun.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Chat with us
Send via WhatsApp