img-0 Dutchimg-1 English

Artrose of Slijtage Van Rug of Nek

De Ruggesteun Chiropractors - Chiropractie Den Haag - Artrose of Slijtage Van Rug of Nek - Osteoarthritis Or Wear Of Back Or Neck

Uw wervels misvormen; uw tussenwervelschijven beginnen te degenereren; u krimpt; uw gewrichtsban­ den, pezen en spieren worden hard en verzwakken; uw wervelkolom raakt uit balans en verliest zijn flexibiliteit, stabiliteit en kracht. Wat is er aan de hand? Uw wervelkolom is aan bet degenereren.

Medisch wordt dit artrose genoemd, in de volksmond zeggen we slijtage.

Met artrose of degeneratie in een gewricht kunt u stijfheid, pijn, een gevoel van ‘zand’ tussen de gewrichten of een zeurend gevoel ervaren. Meestal zijn de klachten het hevigst in de ochtend of na bijvoorbeeld lang zitten. U kunt ook uitstralende pijn of hoofdpijn voelen. Soms gaan de pijn of stijfheid gepaard met tintelingen.

Degeneratie van de wervelkolom wordt vaak veroor­ zaakt door langdurige stress. Uw beenderen, pezen, gewrichtsbanden, spieren, zenuwen, lichaamschemie en organen kunnen worden aangetast. Degeneratie van de wervelkolom leidt tot vermindering van het algemeen vermogen om zich aan te kunnen passen

aan de stress van alledag. U verliest de veerkracht in uw tred, bet jeugdige in uw wezen en u wordt kleiner.

Het verlie’I van lengte

Veel mensen geloven dat zij krimpen als zij ouder worden. Betekent dit dat u opeens kleiner bent als u op vijfenzestigjarige leeftijd wakker wordt? Nee, natuurlijk niet. Het verlies van lengte gaat geruisloos, langzaam en geleidelijk, begint tussen uw twintigste en dertigste levensjaar en is een van de symptomen van de degeneratie van de wervelkolom.

Waardoor wordt de degeneratie van de wervelkolom eigenlijk veroorzaakt?

Degeneratie van de wervelkolom wordt meestal veroorzaakt door een langdurige blokkade in uw wervelkolom. Maar wat is een blokkade?

Het blokkeren van de ruggenwerveb

Alledaagse overbelasting en stress verslechteren de complexe delen (tussenwervelschijven, gewrichtsban­ den, pezen en beenderen) van de wervelkolom.

Overbelasting en stress zijn er vaak de oorzaak van dat wervels geblokkeerd raken. Op deze manier irriteert de wervel omliggende zenuwen, beenderen, schijven, gewrichtsbanden en ander zacht weefsel. Deze emstige aandoening van de wervelkolom noemen wij een blokkade.

Blokkades, vaak pijnloos, komen vaak voor. U zou ze een verborgen epidemie kunnen noemen.

De Jase van wervelkolom I degeneratie

Uw wervelkolom degenereert in fases:

Fase 1:

ruggewervel

Chiropractor The Hague

In dit stadium raakt uw wervel-ruggewervel kolom uit balans. De normale wervelkolomcurve kan verloren

gaan. Uw zenuwen kunnen worden aangetast en de vitale zenuwtoevoer die door het centrale zenuwstelsel stroomt wordt gehinderd. Uw gewrichten, schijven, zenuwen en postuur komen onder druk te staan, met bet gevolg dat deze sneller verouderen. Verrassend is, dat u geen pijn of andere ongemakken hoeft te voelen. Het kan zijn dat u iets minder energie heeft en dat u iets krimpt. De reactie op chiropracti­ sche zorg is in deze fase over bet algemeen goed.

Fase 2:

s.·e .wi:, vet.,mjf

Chiropractor The Hague

In deze fase is het verval, de schijfvernauwing en de botvorming veel erger en de veranderingen in het postuur groter. Tussenwevelschijfdegeneratie komt bij het veertigste levensjaar bij tachtig procent van alle mannen en bij zesenzeventig procent van de vrouwen voor. Vernauwing van het wervel- kolomkanaal of stenose kan voorkomen. Karakteriserend voor deze fase is dat de pijn en moeheid vaker voorkomen de capaciteit om de stress het hoofd te kunnen bieden minder wordt en u wordt ook steeds kleiner. Met chiropractische zorg is een belangrijke verbetering mogelijk.

Fase 3:

Chiropractor Den Haag

In deze fase raakt het postuur steeds verder uit balans, er ontstaat permanent litteken­ weefsel en de beenderen worden verder misvormd.

Fysieke en mentale zwakte treden op. In deze fase is er permanent verlies van lengte en energie. Met chiropractische zorg is er nog steeds enige ommekeer mogelijk.

Fase 4:

Chiropractor Den Haag

Dit is het meest vergevorderde stadium. De disbalans van het postuur is zeer ernstig en bewegen is nog maar beperkt mogelijk. Er zijn ernstige beschadigingen aan de zenuwen, littekenweefsel wordt gevormd en beenderen groeien aan elkaar.

Men heeft veel pijn en in verschillende mate last van fysieke belemmeringen. Het verlies van lengte en energie zet door. Deze fase wordt als onomkeerbaar beschouwd. Ofschoon chiropractische zorg enige symptomatische verlichting kan geven.

Verval van de wervelkolom

Degeneratie van de wervelkolom is als tandbederf (een vaak pijnloos proces), dat al jaren sluimert voordat iemand er iets van voelt of de pijn bemerkt!

De chiropractische aanpak

U hoeft niet passief te gaan zitten afwachten hoe uw wervelkolom degenereert. Chiropractie kan de degeneratie verminderen, stoppen en misschien zelfs omkeren, door de balans van de wervelkolom en het postuur te verbeteren en uw gewrichten, zenuwen en schijven een leven lang gezond en sterk te houden. Door met chiropractische manipulatie de beweging tussen de gewrichten of wervels te verbeteren neemt de beweeglijkheid toe en wordt de druk van de zenuwen genomen, waardoor de pijn, tintelingen, gevoelloosheid, stijtheid en spierverkrampingen minder worden.

Blokkades, vaak pijnloos, komen vaak voor. We zouden ze verborgen epidemieen kunnen noemen.

Verder zijn er steeds meer bewijzen dat sommige wervelkolom degeneraties omkeerbaar zijn.

Het zo vaak gehoorde “u heeft artrose/slijtage, daar valt niets meer aan te doen” of “u moet er mee leren leven” hoeft u niet meer te geloven. Chiropractie bewijst het tegendeel.

Hoe eerder u met chiropractische zorg begint, hoe beter.

Volgens een van de wetenschappers: “Des te vroeger het degeneratie proces wordt ontdekt… des te beter zijn de kansenvoor de patient de degeneratie te stoppen en om te keren.”

De beste aanpak is natuurlijk degeneratie te voorko­ men!

Dit betekend dat u beter afbent als u uw wevelkolom van kinds af aan regelmatig laat onderzoeken, zodat u er zeker van kunt zijn, dat uw wervelkolom blokkade­ vrij is, Ook na een val, ongeluk of andere trauma’s is het verstandig om uw rug door de Chiropractor te laten onderzoeken, om blokkades te kunnen elimine­ ren.

img-14

Hoofdpijn en migraine

Niet alleen volwassen kennen het verschijnsel, ook kinderen kunnen hoofdpijn hebben. Sommige hoofdpijnen zijn licht en niet van lange duur, andere zijn chronisch. De pijn

Read More »
Chat with us
Send via WhatsApp