img-0 Dutchimg-1 English

Astma, bronchitis en emfyseem

Een afbeelding van een vrouw die haar neus snuit. Sinuspijn en ziekte is gekoppeld aan aandoeningen zoals astma, bronchitis en emfyseem.

Een astmatische aanval

Tijdens een astmatische aanval zwellen, verkrampen en vullen de bronchi zich met slijm. Mensen die aan astma lijden hebben het gevoel alsof zij worden gewurgd; ze hebben moeite met ademhalen en als hun longen zich uiteindelijk met lucht vullen, zit de lucht vaak vast achter het slijm waardoor ze nauwelijks kunnen uitademen!

Een astmatische aanval kan enkele minuten tot enkele uren aanhouden en de verschillen in hevigheid zijn groot. Bij sommige patiënten gaat het gevecht van piepen, hijgen en naar adem snakken onafgebroken, in meer of mindere mate door. Bij mensen die reeds lange tijd aan astma lijden, ontstaan door verschillende allergische reacties, maar ook door emotionele stress, fysieke inspanning of irritaties, zoals sigarettenrook.

Astma is in het verleden nooit een ziekte geweest waar mensen aan overleden: medische volkswijsheden vertelden, dat kinderen niet doodgingen aan astma. Maar sinds 1960 worden er wel astma-doden onder jonge mensen geregistreerd. Astma is op dit moment een van de leidende chronische ziekten onder kinderen.

Hoe kan dit? Voor veel wetenschappers is dit een raadsel, maar de toename wordt in verband gebracht met de vaccinaties in onze kinderjaren.

Bronchitis

Bij bronchitis is er een verhoogde slijmafscheiding in de luchtpijp (trachea) en de luchtpijpvertakkingen, welke een slijmachtige hoest, de zogenaamde rokershoest, veroorzaakt. We noemen deze hoest ook wel rokershoest, omdat het roken van sigaretten de meest belangrijke oorzaak voor deze aandoening is. Bij niet-rokende volwassenen komt bronchitis zelden voor en wordt het meestal met een allergie in verband gebracht. (Bronchitis komt het meeste voor bij kinderen waarvan de ouders roken). Het stadium van de rokershoest staat bij bronchitis bekend als eenvoudige chronische bronchitis.

Deze kan zich ontwikkelen tot een chronische bronchitis of een chronische obstructieve bronchitis.

Emfyseem

Een emfyseem wordt vaak geassocieerd met jarenlang roken. Veel van de fijnere luchtpijpvertakkingen (bronchiolus) raken verstopt en de long zelf wordt aangetast. De longinhoud neemt af, tot minder dan een kwart van de normale longinhoud. Met een verminderde longcapaciteit krijgt het bloed minder zuurstof, waardoor een verhoogde bloeddruk kan ontstaan. Dit leidt tot een overbelasting van de rechterkant van het hart, wat een hartaanval of hartritmestoornissen kan veroorzaken.

Mensen met een chronische emfyseem kunnen jaren lijden aan ernstige ademnood (hypoxie) en een teveel aan kooldioxide in het bloed (hypercapnie). Deze condities veroorzaken loomheid, spierverzwakking, het verzwakken van de mentale functies en in hele ernstige gevallen een langzame dood.

De traditionele medische aanpak

De standaard medische aanpak kent geen genezing voor astma, bronchitis of emfyseem. Aan de patiënten wordt verteld fysieke en emotionele irritaties te mijden en door middel van cortison en bronchodilator inhalers wordt er tijdelijk verlichting gegeven. Deze medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen hebben en verslavend werken.

Jammer genoeg wordt veelvuldig gebruik van een medicijn tegen astma (Beta agonist en Theofylline), in verband gebracht met een groter risico dood te gaan aan deze ziekte.

Alhoewel dit niet het meest makkelijk te volgen advies is, is stoppen met roken het beste voor mensen met een chronische bronchitis. Voor bepaalde soorten bronchitis, kan antibioticakuur worden voorgeschreven.

Behandelingen voor emfyseem zijn onder andere: het verwijderen van irritaties, behandeling van de infectie, bronchiëndilatoren, het bevochtigen van de in te ademen lucht, zuurstoftherapie en het verwijderen van obstructief weefsel.

Veel mensen met een kwaal aan de luchtwegen voelen zich een leven lang veroordeeld tot medicijnen, zonder de aandoening ooit kwijt te raken.

De chiropractische aanpak

Het primaire doe! van Chiropractie is het verwijderen van blokkades of zenuwstress. Chiropractoren zorgen eerder voor de persoon met de ziekte, dan voor de ziekte in de persoon.

Een Chiropractor zal het centraal zenuwstelsel en de wervelblokkades corrigeren. De chiropractische behandelingen verbeteren de functie van de organen, door de zenuwfunctie te herstellen, wat weer resulteert in symptomatische verbetering bij astma- en bronchitispatiënten.

In de verschillende studies ontdekten wetenschappers, dat chiropractische behandelingen de ademhalingsorganen en de mobiliteit van de borst meer stimuleren dan de conventionele medische behandelingen met medicijnen, zoals cortison en bronchiëndilatoren. Verschillende symptomen, bij een abnormaal functionerende ademhalingsorgaan, kunnen klinisch verbeteren met Chiropractie.

Zenuwcontrole

De primaire spier om adem te kunnen halen heet diafragma (middenrif). De middenrifzenuw (C3, C4, C5 nekzenuw) prikkelt het middenrif. Als de toevoer van de zenuw word geblokkeerd, door bijvoorbeeld een blokkade in de nek, verzwakt het middenrif en wordt het ademen bemoeilijkt. Aanvullende spieren zoals de sternocleidomastoid (deze loopt van het borstbeen naar de hals), de trapezius (monniks-kapspier), de scalenus (de vier schuine halsspieren) en de pectorals (borstspieren) treden in werking om het middenrif te assisteren gedurende een periode van grote krachtsinspanning, lichaamsbeweging of tijdens ernstige ademhalingsklachten en ziekten. Al deze spieren hebben aanvoer van de zenuwen nodig om te kunnen functioneren.

Blokkades die de normale zenuwtoevoer belemmeren, kunnen een disbalans in de spieren veroorzaken, wat tot een zwakker ademhalingssysteem kan leiden. Het herstellen van de zenuwtoevoer, door een blokkade in de wervels te corrigeren, verbetert niet alleen de spierkracht, maar ook de algemene lichaamsfuncties.

Onderzoek

Er bestaat een uitgebreide documentatie over de sterke connectie tussen de wervelkolom, het centrale zenuw­ stelsel en de ademhalingsorganen. Al in 1921 deed H. Winsor, arts, een autopsie bij zeventig mensen met klachten aan de luchtwegen, en vond bij alle zeventig gevallen een afwijking in de wervelkolom. Een interessante studie onthulde dat er onder de kinderen die bij een Chiropractor onder behandeling waren een veel lager aantal aan astma leed, dan onder de kinderen die bij een kinderarts in behandeling waren.

In een studie naar volwassenen met ademhalingsproblemen, bleek dat de longinhoud groter werd na een aantal chiropractische behandelingen. Een beroemde wetenschapper schreef:

Bij astma is de mechanische factor (een blokkade in de wervelkolom) zo belangrijk, dat de symptomen aanhou­ den totdat deze mechanische factor is gecorrigeerd. Een latere studie van hondervijfentachtig mannen en zevenentachtig vrouwen laat zien, dat met chiropractische zorg de functie van de ademhalingsorganen verbetert. In een studie over patiënten die aan een longaandoening leden (inclusief bronchitis en emfyseem), werd aangetoond dat bij negentig procent van de patiënten een vooruitgang werd geboekt na chiropractische zorg. In een andere studie ontdekten wetenschap­ pers, dat chiropractische zorg betere resultaten in de ademhalingsfunctie en mobiliteit van de borst boekt, dan de conventionele medische aanpak, zoals cortison en bronchiëndilatoren.

De conclusie

Mensen met astma, bronchitis, emfyseem of andere chronische longaandoeningen moeten zich er van verzekeren, dat hun longen en bronchi ononderbroken zenuwcommunicatie met de wervelkolom hebben.

Chiropractie kan mensen van Ruggengraat Zenuw stress afbelpen, waardoor zij niet gedoemd zijn een Leven lang medicijnen te slikken voor hun “ongeneeslijke” aandoening.

Astma, bronchitis en emfyseem | De Ruggesteun

img-6

Hoofdpijn en migraine

Niet alleen volwassen kennen het verschijnsel, ook kinderen kunnen hoofdpijn hebben. Sommige hoofdpijnen zijn licht en niet van lange duur, andere zijn chronisch. De pijn

Read More »
Chat with us
Send via WhatsApp