img-0 Dutchimg-1 English

Overweegt U een rugoperatie?

Een afbeelding van een man die zijn onderrug vasthoudt vanwege pijn. Overweegt U een rugoperatie?

Op dit moment liggen er mensen in bed te creperen van de rugpijn. Is operen hun enige optie of kan de Chiropractor hen helpen?

Wat is een tussenwervelschijf?

De tussenwervelschijven liggen tussen de rug- en nekwervels en werken als een soort schokbreker, zodat de wervels niet pijnlijk over elkaar kunnen schuren. De schijf bestaat uit een taaie vezelachtige buitenring en een gelachtige kern.

Door de drieëntwintig tussenwervelschijven is uw wervelkolom in staat om te buigen (een gebogen wervel- kolom is zestien keer sterker dan een rechte wervelkolom) en wordt de wervelkolom bij elkaar gehouden. De tussenwervelschijven dragen ook bij aan uw lengte. In de ochtend zijn de tussenwervel­ schijven namelijk een kwart tot de helft groter dan de avond van tevoren. Dit komt doordat de schijven tijdens de nachtrust groter worden en gedurende de dag weer krimpen.

De oorzaak van rugpijn

Vandaag de dag zijn onderzoekers het met elkaar eens, dat een beschadigde of geïrriteerde tussenwervelschijf de meest voorkomende oorzaak van lage rugpijn is.

Een uitpuilende en uitgezakte tussenwervelschijf

Het is wonderbaarlijk, maar al op vijftienjarige leeftijd kan een tussenwervelschijf slijtage vertonen. Naarmate we ouder worden verliezen de tussenwervelschijven namelijk iets van de gelachtige vloeistof en kunnen er kleine beschadigingen aan de buitenste ring ontstaan. Blokkades, een verdraaiing in de wervelkolom (die door de Chiropractor gecorrigeerd kan worden) kunnen dit proces nog een versnellen. Als het gelachtige centrum de buitenste ring een beetje vervormt, ontstaat een uitstulping. Als de uitstulping een kleine uitpuiling veroorzaakt, noemen wij dit een hernia. Als de uitpuilende schijf in het ruggenmerg wordt gedrukt of een extreme druk op de zenuwen veroorzaakt, noemen we dit een discusprolaps. Een prolaps van een tussenwervelschijf kan zoveel pijn veroorzaken dat zitten, staan, lopen en tillen bijna onmogelijk wordt. Andere klachten die kunnen optreden zijn: pijn bij het plassen, de ontlasting, niezen en hoesten, verlammingsverschijnselen in benen of voeten en het verlies van de controle over de spieren.

Op een röntgenfoto zijn de tussenwervelschijven niet te zien. De beste manier om tussenwervelschijfproblemen op te sporen, is door middel van een MRI (Magnetic Resonance Imaging) of CT-scan. Deze kunnen de complexiteit van de pijn aantonen. Er zijn namelijk mensen die heel veel pijn hebben, maar waarbij de bovenstaande onderzoeken uitwijzen, dat zij geen tussenwervelschijfprobleem hebben. Maar er zijn ook mensen die geen pijn hebben, terwijl het onderzoek uitwijst dat zij een enorme hernia hebben.

Resultaten van schijfdegeneratie

Een gedegenereerde tussenwervelschijf kan schade veroorzaken aan de zenuwen van de wervelkolom en bijdragen aan een slechtere conditie van de rug en het omliggende gebied. Een paar hieruit voortvloeiende problemen zijn: ontsteking van het baarmoederslijmvlies, infecties (blaas, vagina, nieren), moeilijk of niet kunnen plassen, prostaatproblemen, miskraam, onvruchtbaarheid, impotentie, menstruatiekrampen en constipatie. Het is voor een enkeling met chronische rugklachten niet ongewoon om ook last te hebben van een of meerdere van de bovenstaande problemen.

De medische aanpak

De medische aanpak bij tussenwervelschijfproblemen bestaat vaak uit een combinatie van pijnstillers, spierontspanners en fysiotherapie, waarbij eventueel gebruik wordt gemaakt van koude of warme pakkingen en baden, tractie, elektrische stimulatie en operaties.

Is een rugoperatie effectief?

Dr. Mendelsohn’s opmerking wordt nog eens extra benadrukt door een recente studie van twee artsen, die ontdekten dat non-operatieve methoden om hernia te behandelen, een slagingspercentage van zesennegentig procent hebben. Rugoperaties, meestal uitgevoerd door een orthopedisch chirurg, zijn soms wel gegrond, hoofdzakelijk als bet gaat om bet Caudaal Regressie Syndroom. De symptomen van dit syndroom zijn verlammingsverschijnselen of krachtsverlies in bil en/of been en bet disfunctioneren van blaas en darmen.

Opereren kan zeer effectief zijn voor sommige patiënten die aan lage rugpijn of ischias leiden, maar de resultaten van zo’n operatie liggen heel ver uit elkaar. Een studie toonde aan dat de resultaten van een rugoperatie, o.a. bet verminderen van de pijn, van korte duur kunnen zijn, want zes maanden tot een jaar na de operatie is er nog maar weinig verschil tussen de symptomen van de groep patiënten die zich hebben laten opereren en de groep patiënten die geen operatie ondergingen.

Een nekhernia komt veel minder vaak voor dan een rug(lumbale)hernia. De successen die Chiropractie boekt bij nekhernia’s worden beschreven in de medische vakliteratuur.

Wat de Amerikaanse regering ontdekte

In 1994 werd de gehele medische wereld opgeschrikt door een publieke kennisgeving van de federale overheid, waarin deze verklaarde Chiropractie te prefereren en de meest effectieve methode te vinden voor acute lage rugpijn bij volwassenen.

Een panel van medisch deskundigen bestudeerde tweeëneenhalf jaar lang bijna vierduizend gevallen en rapporteerde, dat dure testen (zoals MRI en CT-scans) en therapieën die kenmerkend zijn voor de diagnose en bet behandelen van lage rugpijn (ijs, warmte, massage, dia-thermaal), grotendeels nutteloos zijn. In plaats bier- van prijzen de deskundigen de medicijn­ vrije chiropractische aanpak aan: “Het therapeutische doel van manipulatie houdt symptomatische verlichting en functieverbetering in.”

Het panel makte tevens bekend dat langdurige bedrust (langer dan vier dagen) nadelig kan zijn en dat spierontspanner en operaties onnodig kunnen zijn en in sommige gevallen zelfs schadelijk. Een goed voorbeeld is bet feit dat opereren bij een op de honderd gevallen van lage rugpijn als nuttig wordt ervaren, maar bij andere nog meer problemen veroorzaakt.

Mislukte rugoperaties

Opereren bij een hernia zou als allerlaatste mogelijkheid gezien moeten worden, omdat opereren een procedure is met een hoog mislukkingspercentage. Het mislukken van rugoperaties komt zo vaak voor, dat dit fenomeen zelfs een eigen medische naam heeft gekregen, namelijk: Failed Back Surgery Syndrome (mislukte rugoperatie-syndroom). Het gemiddelde percentage van mislukte rugoperaties is drieënvijftig procent.

Het chiropractische record

Een goede anatomische opbouw tussen de schijven, wervels en andere structuren in de wervelkolom, is essentieel voor gezonde tussenwervelschijven. Dit is tevens de reden waarom Chiropractie zo’n hoog slagingspercentage kent bij mensen met tussenwervel­ schijfproblemen. De Chiropractor redt hen vaak van bet sombere vooruitzicht geopereerd te moeten worden. Een grote studie documenteerde duizendvierhondervijfenvijftig gevallen van lumbale schijfzakkingen, die door chiropractische zorg werden verminderd.

Uit een gecontroleerd willekeurig onderzoek bleek, dat manipulatie beter voor mensen met een hernia is, dan warmte, oefeningen en houdingverbetering.

Hoe voorkomt u rugproblemen

Chiropractische zorg kan helpen uw wervelkolom tegen achteruitgang en uw tussenwervelschijven tegen hernia te beschermen. Kan Chiropractie u ook helpen als u al geopereerd bent? Ja! De Chiropractor kan helpen de pijn en de frustraties van de operatie te verlichten en om verdere operaties te voorkomen.

Chat with us
Send via WhatsApp