img-0 Dutchimg-1 English

Hoofdpijn en migraine

img-3

Niet alleen volwassen kennen het verschijnsel, ook kinderen kunnen hoofdpijn hebben. Sommige hoofdpijnen zijn licht en niet van lange duur, andere zijn chronisch. De pijn kan plaatselijk gevoeld worden, bijvoorbeeld bij de slapen, in het voor- of achterhoofd, boven een van de ogen of in het hele hoofd. Men moet hoofdpijn niet als ziekte beschouwen, maar als een symptoom ervan.img-4img-6

Hoofdpijn is namelijk een natuurlijk signaal. Een signaal, dat er ergens in uw lichaam iets mis is. Dus als uw hoofdpijn doet komt dit doordat er iets aan de hand is, misschien zelfs iets ernstigs. Uw lichaam geeft u een signaal zodat iets kunt ondernemen om de oorzaak van de hoofdpijn weg te nemen, voordat de problemen ernstiger worden.

Vrouw drinkwater om te helpen met hoofdpijn of migraine door uitdroging en nekpijn. Chiropractie kan helpen.

Vrouw drinkwater om te helpen met hoofdpijn of migraine door uitdroging en nekpijn. Chiropractie kan helpen.

In onze maatschappij wordt bij de minste pijn al snel naar medicijnen gegrepen. Maar elke pijn – van welke aard dan ook – is een natuurlijk waarschuwing, precies zoals een sirene bij brand. Duidelijk is dat men door het afzetten van de sirene de brand niet blust. De oorzaak van hoofdpijn kan dus niet worden weggenomen door het nemen van pijnstillers. Pijnstillers genezen niet. Medicijnen tegen hoofdpijn onderdrukken en verdoezelen het probleem. De pijn mag dan weg zijn, maar de oorzaak is nog niet weggenomen.

De behandeling van de hoofdpijn hangt af van de oorzaak. Een hoofdpijn die voorkomt uit visuele problemen kan vaak door een bril verholpen worden. Een hoofdpijn die veroorzaakt wordt door een infectie aan de sinussen of de oren, wordt vaak verlicht als de infectie afneemt. Er zijn veel oorzaken voor hoofdpijn, sinusproblemen, hoge bloeddruk, tandproblemen, oogproblemen, nier-of spijsverteringsproblemen, meningitis (hersenvliesontsteking), lumbale punctie, alcohol, drugs, zenuwirritaties (vanwege afwijkingen in de wervelkolom) en in zeldzame gevallen een gezwel in de hersenen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de meest voorkomende oorzaak van de hoofdpijn bij de halswervels en hun zenuwen ligt. De zeven halswervels kunnen gefixeerd raken door overmatige lichamelijke en/of emotionele spanning en zoals een auto-ongelijk (whiplash), een val, een slechte houding en stress.

Het gevolg is een irritatie van de zenuwen en verkramping van de spieren. Vervolgens kan er een kleine vernauwing ontstaan in de bloedvaten die de hersenen van zuurstof voorzien.

Spanningshoofdpijn

De meest voorkomense hoofdpijn wordt spanningshoofdpijn of “stress”-hoofdpijn genoemd. Deze hoofdpijn omvat negentig procent van alle hoofdpijnen. Ondanks het feit, dat stress en vermoeidheid deze soort hoofdpijn kunnen verergeren u het ontstaan van de pijn kunnen veroorzaken, is de oorzaak van spanningshoofdpijn meestal een geblokkeerde wervel. Deze blokkade kan een zenuw in de wervelkolom irriteren, zodat dit gespannen spieren en constante pijn, die een spanningshoofdpijn met zich meebrengt, veroorzaakt.

De ontwikkeling (opbouw) van spanningshoofdpijn

 1. Een langdurige slechte houding of wervelkolombeschadigingen kunnen leiden tot blokkades, die erger worden door stress.
 2. angst, frustratie, zorgen over uw baan of privéleven en zelfs de onweerstaanbare drang problemen of stress- voile situaties te vermijden, in plaats van er mee om te leren gaan, kunnen bijdragen aan spierspanningen en spanningshoofdpijnen. Zelfs sommige symptomen van onderdrukking van stress zoals tandknarsen en kaakklem, kunnen spanningshoofdpijnen veroorzaken.
 3. Een geblokkeerde wervel irriteert een ruggemergszenuw, die een waarschuwingssignaal aan de omliggende nekspieren stuurt.img-10
 4. De nekspieren spannen zich (spasmen) om de geblokkeerde wervel te beschermen. Hierdoor worden de onderliggende zenuwen in de nek geïrriteerd.
 5. Deze geïrriteerde zenuwen sturen waarschuwingssignalen naar de spieren in uw hoofd. Als reactie hierop spannen de spieren zich plotseling aan.
 6. Deze gespannen spieren creëren een kettingreactie van spasmen, pijn als een bal rond uw hoofd. Het gevolg, spanningshoofdpijn.

 

Vaathoofdpijn

Migraine en clusterhoofdpijn worden ook wel vaathoofdpijn genoemd, omdat ze terug te voeren zijn op het zwellen van de vaten, die de schedel en hersenen van bloed voorzien.

Deze bloedvatenverwijdering resulteert in een stekende, kloppende (op het ritme van het hart) pijn.

Migraine: Een migraineaanval begint soms met hallucinatie, aura’s genaamd, ontstaan doordat de bloedvaten naar de hersenen stevig samentrekken. Als de bloedvaten later plotseling drastisch uitzetten, veroorzaakt dit een kwellende, bonzende hoofdpijn die minuten tot dagen kan duren. Een aantal veel voorkomende symptomen zijn:

 • De pijn verschijnt meestal aan een kant van het hoofd.
 • Misselijk en overgeven.
 • Het kloppende gevoel gaat uiteindelijk over in doffe gelijkblijvende pijn.

Migraine begint met blokkades in de wervelkolom die de bloeddoorstroom naar uw hoofd beperken of een ruggemergszenuw irriteren. Deze zenuw-irritatie stuurt uw autonome zenuwstelsel in de war dat de onbewuste functies, zoals het vernauwen of uitzetten van de bloedvaten, controleert. Voedsel, dat de bloedvaten vernauwt (vasoconstricties) of doet uitzetten (vasodilatators), kan ook de oorzaak voor migraine zijn.

 

De ontwikkeling (opbouw) van vaathoofdpijn, zoals migraine

 1. Een langdurige slechte houding of wervelkolom-beschadigingen kunnen leiden tot blokkades, die erger worden door stress.
 2. Een geblokkeerde wervel kan druk uitoefenen op de bloedvaten in uw nek. Ook kan deze wervel een ruggemergszenuw irriteren, die vervolgens waarschuwingssignalen aan de autonome zenuwen afgeeft.
 3. Als een bloedvat onde druk staat kan de bloedtoevoer naar uw hoofd afnemen. Als een ruggemergszenuw geïrriteerd is, zullen de autonome zenuwen de bloedvaten vernauwen, waardoor ook de bloeddoor stroming afneemt.
 4. De bloedvaten in uw hoofd zetten uit om de afname van de bloedtoevoer te compenseren. Deze plotselinge verwijdering irriteert de omliggende zenuwen. Met als gevolg, de kloppende pijn van een migraine­ hoofdpijn.

Clusterhoofdpijn: Een ander type vaathoofdpijn, is de clusterhoofdpijn. Deze komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Zoals de naam al aan geeft, komt deze hoofdpijn in clusters. Elke hoofdpijn kan tien minuten tot drie uur duren en maximaal acht keer per dag opkomen. Dit patroon kan weken of maanden duren om dan voor langere tijd te stoppen of nooit meer te verschijnen. De pijn zit altijd aan een kant van het hoofd en wordt heviger dan bij de ergste migraineaanval.

Clusterhoofdpijnen zijn zeldzaam en komen vaak voor bij stevige rokers en drinkers.

Let op een juiste lichaamshouding.

Probeer stresssituaties te vermijden of leer er op een gezonde manier mee om te gaan.

Neem de tijd om te ontspannen.

Ga een blokje om of maak een stevige wandeling. Vermijd oververmoeidheid en uitputting.

Sport regelmatig om de bloedcirculatie te bevorderen. Vermijd te veel ofte weinig slaap.

Slaap niet op uw buik.

Onderbreek uw werk regelmatig met staan- of looppauzes.

Wanneer uw hoofdpijn te maken heeft met bepaalde voedselproducten, eet dan zelfs de kleinste hoeveel­ heden niet (de meest bekende voedselallergieën zijn die voor chocolade, kaas, wijn, koffie, noten en citrusvruchten).

Ontspan uw ogen en zorg ervoor dat u goed licht heeft. Kijk geen TV in bed.

Uw chiropractor kan, door middel van chiropractische manipulatie van de nek, uw pijn verzachten en u adviseren hoe u in de toekomst de hoofdpijn kunt vermijden. Tijdens het eerste onderzoek zal een compleet chiropractische onderzoek plaatsvinden.

Uit dit onderzoek zal blijken of een blokkade in de wervelkolom de boosdoener is en de zenuw­ en spierwerking en de bloeddoorstroming verstoort. Als de chiropractor van oordeel is, dat u gebaat bent bij zijn hulp, zal hij u chiropractische behandeling adviseren.

Zo nodig volgt een doorverwijzing naar andere specialist. De chiropractische behandeling is erop gericht een foutive beweeglijkheid van de rug- en nekwervels te verbeteren en daarmee de zenuwfunctie en bloed­doorstroming te herstellen. Afwijkingen in de wervelkolom kunnen uw zenuwen beschadigen, ontstekingen in het weefsel, spierspanningen en spierknopen tot gevolg hebben, uw lichaam verzwakken en vermoeidheid veroorzaken.

Een enquête onder 870 hoofdpijnpatiënten toonde aan, dat de pijn sterk verminder was nadat zij chiropractische behandelingen hadden ondergaan. Bij 85% van de vrouwelijke en 50% van de mannelijke migrainelijders was de pijn totaal verdwenen of sterk verminderd. Bij degenen die leden aan klassieke migraine lag dit percentage nog hoger, respectievelijk 78% en 75%.

Aan de Universiteit in Odense te Denenmarken, werd een onderzoek gedaan naar personen die regelmatig aan cerviciale hoofdpijn leden (hoofdpijn met zijn oorsprong in de nek). In de chiropractiegroep daalde het medicijngebruik met 36%. Het aantal hoofdpijnuren per dag daalde bij de groep met 69% uiteindelijk daalde de intensiteit van de hoofdpijn per episode met 36% in de chiropractie-schegroep.

Conclusie: wervelkolommanipulatie uitgevoerd door een chiropractor heeft een significant effect bij cervicale hoofdpijn.

Een andere studie naar zesduizend langdurige (twee tot vijfentwintigjaar) hoofdpijnlijders onthulde, dat beschadigingen aan de nek (whiplash, ongevallen) de meest belangrijke factoren in de oorzaak voor hoofdpijn zijn.

img-14

Hoofdpijn en migraine

Niet alleen volwassen kennen het verschijnsel, ook kinderen kunnen hoofdpijn hebben. Sommige hoofdpijnen zijn licht en niet van lange duur, andere zijn chronisch. De pijn

Read More »
Chat with us
Send via WhatsApp